La recepta Pikkety: Sobiranisme universalista

L'economista francès
publica avui el
seu nou llibre,
en què proposa
una democràcia
socialista
descentralitzada
i participativa.

Thomas Pikkety publica avui el llibre Une brève histoire de l'egalité, un volum que es publicarà en català per Edicions 62 el novembre vinent.

L'economista de moda de l'esquerra europea i americana advoca per un nou ideal que anomena "sobiranisme universalista": "Una democràcia socialista, descentralitzada, participativa, feminista, mestissa i ecològica que aconsegueixi l'ideal dels mateixos drets per a tothom."

Al llibre, Pikketty repassa la història política i social del repartiment de la riquesa al món i detalla com la concentració d'aquesta en cada vegada menys mans corromp la democràcia. D'ací neixen idees concretes per a un nou ideal de l'esquerra que ell anomena "sobiranisme universalista".

Thomas Piketty (Clichy, 7 de maig de 1971) és un economista francès especialitzat en l'estudi de la desigualtat econòmica. Ha estat director d'estudis de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) i és president associat de l'École d'économie de París. 

Piketty considera que la desigualtat econòmica és un afer ideològic i polític que es pot canviar. Per això, proposa solucions com ara pujar els imposts de la renda i del patrimoni, eliminar els imposts indirectes com l'IVA, construir institucions internacionals que vetllin per una fiscalitat comuna a més d'eliminar la lliure circulació de capitals, un paper més determinant dels treballadors en la gestió i la propietat de les empreses i cedir 120.000 euros a cada jove que faci vint-i-cinc anys, entre més propostes.

L'obra defensa un model basat en la propietat social i la descentralització del poder.

Els seus llibres han esdevingut autèntics best-sellers tant a Europa com als Estats Units. Els principals han estat traduïts al català.

  • El capital al segle XXI. Edicions de la Magrana.
  • Capital i ideologia. Edicions 62. 
  • Una altra forma de socialisme. Edicions 62. 
  • L'economia de les desigualtats. Edicions 62.

"Hom ha inventat un dret quasi sagrat d'enriquir-se fent servir les infrastructures d'un país, les seves escoles, etcètera, i després transferir la fortuna a una altra jurisdicció deixant la factura per als altres. Cal aturar-ho, això."


"És una barbaritat dir que no hi ha cap alternativa al capitalisme! Com si n'hi hagués un de sol i fos el mateix el capitalisme colonial i autoritari del 1910 i la socialdemocràcia del 1980. Cal sortir d'aquesta visió mortal que voldria que estiguéssim sempre tancats dins un sistema."
"El sistema que defenso és més a prop de la socialdemocràcia dels anys vuitanta que no aquesta ho estava del capitalisme colonial. La marxa cap a la igualtat és una reclamació profunda que ha evolucionat al llarg de dos segles i que jo proposo de continuar i aprofundir."


"Cal deixar enrere la ingenuïtat sobre les virtuts del lliure intercanvi i avaluar-ne bé les virtuts, però també els defectes. Deixar que la Xina esclafi el moviment democràtic a Hong Kong per la por a perdre els mercats és una actitud indecent."


"Sobiranisme universalista implica partir de les comunitats polítiques existents i acceptades pels ciutadans per a superar-les, tot formulant propostes explícites a uns altres països per a crear parlaments comuns, lliure circulació de persones, justícia social i econòmica. Diferenciant aquesta formulació del nacionalisme, en el sentit que cal una gran ambició universalista de reducció de les diferències socials, tant al nord com al sud, com a escala mundial."


"El creixement pel creixement, unidimensional, permanent i etern no té cap sentit. Hi ha un límit que són els recursos i el medi."
Respostes extretes de l'entrevista a L'Obs. Thomas Piketty : "Historiquement, c’est le combat pour l’égalité qui a permis la prospérité".