QUÈ HI HA DINS UNA PROVA D'ANTÍGENS?

Us expliquem com funciona i com detecta la infecció

La prova d'antígens per a detectar la covid és un recipient senzill, pensat per a donar un resultat ràpid sense haver-hi d'intervenir cap laboratori per a interpretar-lo.

L'element important de l'interior és una tira reactiva que és la que confirma o no l'existència del contagi. La prova detecta la presència de proteïnes virals (antígens) i, per tant, la presència del virus, quan es combina amb uns anticossos del SARS-CoV-2 fixats en aquesta tira.

La tècnica que es fa servir en la prova és la cromatografia, que és un mètode de separació dels components d'una mescla. Consisteix a dissoldre la mescla en un fluid, anomenat fase mòbil, i fer-la circular per la tira, que sosté un altre material, anomenat fase estacionària. El grau diferent de retenció dels components de la mescla en la fase estacionària, determinat pel coeficient de partició entre les dues fases, fa que, en circular-hi a través, aquests components vagin a velocitats diferents i se separin.

I com funciona aquesta tira reactiva?

Quan es dipositen les tres gotes en l'orifici que hi ha a la base del detector, el líquid es comença a moure cap a l'altre extrem i va xopant la tira reactiva.

Primer de tot, el líquid passa per un espai on es barreja amb anticossos del SARS-CoV-2 que hi ha fixats. Tot el sistema funciona gràcies a la dissolució amortidora (o dissolució tampó) amb què es mescla la mostra, una vegada extreta del nas, que serveix d'eluent perquè, per capil·laritat, impregni tota la tira cromatogràfica.

Després la prova passa per una segona zona on hi ha dues línies de control. En la primera hi ha una proteïna que enllaça específicament amb l'antigen del virus i es torna de color si la mostra extreta del nas és positiva en covid. La segona, anomenada "línia de control", conté una altra proteïna diferent que enllaça específicament amb una altra que es troba a la dissolució amortidora. I això serveix per a comprovar que la prova s'ha fet correctament i funciona bé.

En un període de temps màxim d'un quart el líquid impregna completament la tira i reacciona amb les dues línies de control, tot creant un codi fàcil de reconèixer per a qualsevol persona.